Debniace tvárnice

Úvod StavebninyDebniace tvárnice

 

Existuje viacero spôsobov, ako vytvoriť pásový základ v sypkejších zeminách .Riešením je KLIK BLOKPri použití týchto tvaroviek odpadá problém kotvenia pri vytváraní debnenia. Prvý rad sa ukladána vyrovnaný podklad,najlepšie na 10 - 15 cm zhutnenú vrstvu štrku alebo štrkopiesku.V niektorých prípadoch sa použije vrstva betónu B10 -B15.Do priehlbín na tvarovkách sa ukladá oceľová tyčová výstuž,ktorá zabezpečí ich dostatočné spojenie.Druhý rad sa kladie s prekladaním cez pol tvarovky, podobne ako pri murovaní a pridá sa vodorovná výstuž.

Vizuálne znázornenie systémovej skladby S1
Vizuálne znázornenie systémovej skladby S2