Izolačné systémy

Úvod StavebninyIzolačné systémy

       Polystyrén:

 • výborné tepelnoizolačné vlastnosti – penový polystyrén je výbornou tepelnou ochranou. Je to dané jeho jemnou  bunkovou štruktúrou pozostávajúcou z množstva uzavretých buniek guľatého tvaru, ktoré obsahujú vzduch;
 • vysoká pevnosť v tlaku – zabezpečuje odolnosť zateplených fasád proti prerazeniu, tiež umožňuje jeho použitie na terasy plochých striech, priemyselné podlahy a pod.
 • bodová zaťažiteľnosť – napríklad na plochých strechách. 
 •  nízka hmotnosť EPS – zníženie zaťaženia nosnej konštrukcie, nákladov na transport; ľahko sa s nimi manipuluje.
 • veľmi nízka nasiakavosť – výhodná predovšetkým pri aplikácii tepelných izolácii za zhoršených klimatických podmienok a pri pôsobení vlhkosti.
 • zdravotná neškodnosť – pri aplikácii EPS netreba používať špeciálne ochranné pomôcky
 • požiarne vlastnosti – Dnes  sa výhradne používa  samozhášavé prevedenie. EPS sa vždy používa pod ochranné krycie vrstvy.
 • paropriepustnosť – EPS patrí k stredne priepustným materiálom z hľadiska  paropriepusnosti, čo je výhodné predovšetkým pri nevetraných konštrukciách.
 • biologická neutrálnosť - dlhodobé skúsenosti s aplikáciami v priamom styku so zeminou potvrdzujú zachovanie dôležitých vlastností počas celej životnosti stavby.

        Minerálna vata:

 • výborné tepelné vlastnosti
 • akustické a protipožiarne vlastnosti
 • tepelnoizolačné vlastnosti - veľmí nízka tepelná vodivosť.
 • požiarna bezpečnosť - vyrobená z nerastných surovín, ktoré odolávajú vysokým teplotám.
 • akustické vlastnosti - otvorená štruktúra materiálu v medzivláknových priestoroch pohltí a takmer celkom utlmí zvukovú energiu.
 • prievzdušnosť - vláknitá štruktúra vlny prepúšťa vzduch a vlhkosť vodných pár.
 • ekologická - vyrobená z prírodných alebo recyklovaných materiálov, dlhá životnosť.

 • polystyrén      
easytherm
 • penetrácie
 • hydroizolácie
den braven
 • minerálna vata  
ursa