Komínové systémy

Úvod StavebninyKomínové systémy
  • PRESPOR NOV UNIVERZÁL

Trojzložková komínová stavebnica PRESPOR NOV UNIVERSAL, tvorí ucelený systém určený k zhotoveniu suchých samostatných komínov s prirodzeným odvodom spalín (tzv. voľný ťah).

Komín PRESPOR NOV UNIVERSAL je vyhotovený ako trojvrstvový systém s keramickou komínovou vložkou, s tepelnou izoláciou z minerálnych vlákien a plášťových tvárnic z vyľahčeného betónu.

Konštrukcia komína, vytvára možnosť zadného odvetrania, ktoré  je nevyhnutnou súčasťou likvidácie akejkoľvek vlhkosti vznikajúcej v komíne jednoduchou formou – vysušením. Komínový systém PRESPOR NOV UNIVERSAL je určený pre ručnú montáž a je dodávaný po jednotlivých komponentoch. Samotná montáž prebieha podľa presného návodu dodávaného s kúpou komína.
Komínové systémy PRESPOR NOV UNIVERSAL boli v roku 2002 ocenené ZLATOU PLAKETOU CONECO.

 

  • PRESPOR NOV TURBO

Komínový stavebnicový systém PRESPOR NOV TURBO, tvorí ucelený systém určený k zhotovovaniu spoločných komínov. Poskytuje pripojenie viacerým kondenzačným a nízkoteplotným spotrebičom na plynné palivá typu C4 (potrebná je deklarácia o vhodnosti od výrobcu spotrebiča) na jeden komínový prieduch.

 

Garanciou spoľahlivosti odvodu spalín pre všetky pripájané spotrebiče je vytvorenie plynotesného komínového systému PREPSOR NOV TURBO, pozostávajúceho z komínovej vložky vyrobenej z nehrdzavejúcej ocele umiestnenej centricky v priestore plášťovej tvarovky z vyľahčeného betónu. Konštrukcia komínového systému PRESPOR NOV TURBO zabezpečuje prívod vzduchu k spotrebiču palív cez komín (pre spotrebiče nezávislé na vzduchu v miestnosti), čím dochádza k predohrevu spaľovacieho vzduchu a tým k zníženiu spotreby na jeho ohriatie.


  • NEREZOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM

Nerezové trojvrstvové komínové systémy sú vhodné na odvod spalín od atmosferických spotrebičov na všetky druhy paliva. Určené sú hlavne do exteriéru hlavne ako fasádne,ale dajú sa umiestniť aj do interiéru. Vyrobené sú z ušľachtilej ocele v skladbe-spalinová rúra, izolácia, nosná rúra. Nepotrebujú únosný základ pre svoju nízku hmotnosť. Veľkou výhodou je rýchla a bezprašná montáž bez veľkých technických zásahov do hotovej stavby. rovnako aj možnosť okamžitého použitia. Oddolávajú poveternostným vplyvom ako aj pôsobeniu kondenzátu a dechtu.  • PRESPOR